Co je infračervené záření?

Topné uhlíkové fólie HEATMAX mění 99% elektrické energie na infračervené záření, také nazývané jako tepelné záření. Tepelné záření je nejpřirozenější zdroj tepla pro lidský organismus, jelikož tento zdroj tepla vydává samo lidské tělo. S tímto druhem záření se denně setkává každý z nás v podobě slunečního záření.

Elektromagnetické vlny tepelného záření prochází vzduchem bez tepelných ztrát. Tato energie se mění na teplo až při kontaktu s lidským tělem nebo pevnou překážkou a teprve následně ohřívá vzduch v prostoru. Tepelným zářičem může být podlaha nebo sádrokartonový podhled stropu vytápěný elektrickými topnými fóliemi. Při sálavém vytápění vzniká teplo v celém prostoru místnosti, kam dopadají paprsky tepelného záření. Díky tomuto je rozložení teploty v celé výšce prostoru rovnoměrné, nedochází k nežádoucímu proudění vzduchu a víření prachových částic. Pocitu tepelné pohody je tak dosaženo při teplotě o cca 3oC nižší než při klasickém (konvekčním) způsobu vytápění. Tímto způsobem je možné snížit významným způsobem náklady na vytápění, při zachování požadovaného tepelného komfortu (1oC = úspora cca 6% nákladů na vytápění).