Přirozený zdroj tepla

Elektrické sálavé vytápění vyzařuje tepelné záření, které je stejné jako přirozené infračervené záření vyzařované Sluncem. Elektromagnetické vlny tepelného záření procházejí vzduchem bez tepelných ztrát. Tato energie se mění na teplo teprve při dopadu na povrch lidského těla nebo při dopadu na pevnou překážku. Vzduch v místnosti se ohřívá až následně. Tepelným zářičem může být vytápěná podlaha nebo vytápěný sádrokartonový podhled stropu.