Nulové náklady na údržbu

U topných fólií HEATMAX odpadají náklady spojené s revizí komína či plynového kotle jako je tomu u konvekčního způsobu vytápění.