Zdraví prospěšný způsob vytápění

Přirozené infračervené záření má blahodárné účinky na lidský organismus a jeho příznivé vlastnosti se běžně využívají v lékařství a lázeňství. Při sálavém vytápění vzniká teplo v celém prostoru místnosti, kam dopadají paprsky tepelného záření. Díky tomu je rozložení teploty v celé výšce prostoru rovnoměrné, proto nedochází k přetápění a nežádoucímu proudění vzduchu ani k víření prachových částic.