Elektrické topné fólie NEXWARM CARBON FABRIC

Carbon Fabric je unikátní vysoce odolná topná fólie určená pro vytápění podlah s akumulační betonovou nebo anhydritovou vrstvou. Jako nášlapnou vrstvu lze v tomto případě použít jakoukoliv podlahovou krytinu vhodnou pro podlahové  vytápění (dlažba, vinyl, PVC, plovoucí podlaha, koberec).

Základem topné uhlíkové fólie CARBON FABRIC je tkaná osnova s topnou uhlíkovou vrstvou, která zajišťuje fólii NEXWARM CARBON FABRIC jedinečné vlastnosti mezi ostatními výrobky podobného druhu. Tato fólie se vyznačuje zvýšenou mechanickou i teplotní odolností, a proto nachází uplatnění v bytové výstavbě stejně jako v komerčních objektech. Topná fólie NEXWARM CARBON FABRIC je určena i k instalaci do vlhkých prostor (koupelna, záchod atd.).

Schéma instalace podlahového topení s dlažbou

15 let záruka

Dlažba

 1. keramická dlažba
 2. flexibilní lepidlo
 3. roznášecí vrstva podlahy (anhydrit, beton, a pod.)
 4. ochranná PE fólie
 5. elektrická topná fólie NEXWARM PREMIUM GOLD
 6. tepelná izolace podlahy
 7. hydroizolace
 8. základová železobetonová deska

Výhody topných fólií NEXWARM CARBON FABRIC

 • Zdraví prospěšný způsob vytápění

  Zdraví prospěšný způsob vytápění

  Přirozené infračervené záření má blahodárné účinky na lidský organismus a jeho příznivé vlastnosti se běžně využívají v lékařství a lázeňství. Při sálavém vytápění vzniká teplo v celém prostoru místnosti, kam dopadají paprsky tepelného záření. Díky tomu je rozložení teploty v celé výšce prostoru rovnoměrné, proto nedochází k přetápění a nežádoucímu proudění vzduchu ani k víření prachových částic.

 • Jde o akumulační vytápění

  Akumulační vytápění je založeno na principu, kdy se vyrobená energie ukládá při nízkém tarifu např. do betonové či anhydritové vrstvy. V době vysokého tarifu se teplo uvolňuje a ohřívá vzduch.
 • Doživotní záruka

  Doživotní záruka

  Princip elektrického sálavého vytápění je maximálně jednoduchý. Přeměnu elektrické energie na tepelné záření zajišťují elektrické topné fólie umístěné pod betonovou nebo anhydritovou vrstvou. Proto poskytujeme doživotní záruku. Díky své jednoduchosti je systém elektrického sálavého vytápění prakticky bezporuchový a s nulovými nároky na údržbu. Při standardních podmínkách je provozní životnost celého systému 30 a více let.

 • Lze použít jakoukoli podlahovou krytinu

  Topné fólie HEATMAX CARBON FABRIC se umisťují pod betonovou nebo anhydritovou vrstvu, proto lze na ně použít jakoukoliv podlahovou krytinu.
 • Nízké provozní náklady

  Nízké provozní náklady

  Při sálavém způsobu vytápění je dosaženo pocitu tepelné pohody při teplotě o 2 až 3oC nižší než při klasickém (konvekčním) způsobu vytápění. Tímto způsobem je možné ušetřit nezanedbatelnou část nákladů na vytápění při zachování stejného tepelného komfortu (1oC = úsporu cca 6% nákladů na vytápění). Úspory provozních nákladů je dosaženo také díky možnosti účinné a velice přesné regulace. Přesnost regulace je hlavním faktorem úspory provozních nákladů na vytápění a vytvoření teplotně stabilního prostředí.

 • Lze je použít jako hlavní i doplňkový zdroj vytápění

  Lze je použít jako hlavní i doplňkový zdroj vytápění

  Elektrické sálavé topné systémy lze použít jako samostatný hlavní zdroj vytápění nebo také jako doplňkový zdroj k jinému topnému systému. Tento způsob se uplatňuje zejména u starších objektů, kde uživatel obvykle nemá zájem měnit stávající topný systém, ale má zájem pouze o temperování povrchu podlahy tak, aby při kontaktu vnímal její příjemné teplo.

 • Přirozený zdroj tepla

  Přirozený zdroj tepla

  Elektrické sálavé vytápění vyzařuje tepelné záření, které je stejné jako přirozené infračervené záření vyzařované Sluncem. Elektromagnetické vlny tepelného záření procházejí vzduchem bez tepelných ztrát. Tato energie se mění na teplo teprve při dopadu na povrch lidského těla nebo při dopadu na pevnou překážku. Vzduch v místnosti se ohřívá až následně. Tepelným zářičem může být vytápěná podlaha nebo vytápěný sádrokartonový podhled stropu.

 • Jsou bez nežádoucího elektromagnetického smogu

  Topné fólie HEATMAX splňují přísné podmínky certifikátu CE a TÜV. Naměřené hodnoty elektromagnetického záření jsou zanedbatelné.

 • Vyrábí teplo v místě spotřeby

  Díky výrobě tepla v místě spotřeby jsou náklady na výrobu tepla minimální. Teplo se neztrácí distribucí.
 • Moderní a komfortní

  Moderní a komfortní

  Tepelný komfort je z větší části otázkou efektivního přenosu a distribuce tepla. Z tohoto pohledu představují elektrické sálavé systémy nadstandardní způsob vytápění. Nejvýhodnější je systém s maximálním topným povrchem. Povrchová teplota vytápěné podlahy nebo vytápěného stropu pak může být jen o málo vyšší než je požadovaná teplota prostředí. Velkoplošné sálavé vytápění umožňuje využití elektrických topných fólií s malými výkony. Rychlost ohřevu je nadstandardní, stejně jako rovnoměrné rozložení teploty v prostoru.

 • Čistota interiéru

  Čistota interiéru

  Elektrické topné fólie jsou umístěny přímo pod nášlapnou vrstvou podlahy, resp. pod sádrokartonovým podhledem stropu. Díky tomu nenarušují žádným způsobem celkový vzhled místnosti a umožňují maximální využití celého prostoru.

 • Rychlost montáže

  Rychlost montáže

  Elektrické topné fólie se připojují pomocí propojovacích vodičů na standardní elektrickou síť 230V/50Hz. Montáž elektrických topných fólií se obvykle provádí bez nutnosti použití „mokrého procesu“. Jednoduchá a časově nenáročná instalace snižuje náklady na elektromontážní práce a zkracuje celkovou dobu výstavby.

 • Nulové náklady na údržbu

  U topných fólií HEATMAX odpadají náklady spojené s revizí komína či plynového kotle jako je tomu u konvekčního způsobu vytápění.

 • Nižší cena elektrického proudu pro celou domácnost

  Nižší cena elektrického proudu pro celou domácnost

  Pro vytápění elektrickými topnými fóliemi je možné, při splnění podmínek distributora, získat přímotopný elektrický tarif D57d s 20 hodinami nízkého tarifu. Cena za kWh je u tohoto tarifu výrazně nižší v porovnání s průměrnou el. sazbou pro domácnost. Za tuto zvýhodněnou sazbu je pak možno odebírat elektřinu pro všechny spotřebiče v domácnosti.

 

Realizace NEXWARM CARBON FABRIC