Elektrické topné fólie NEXWARM CLASSIC

Elektrická topná fólie NEXWARM CLASSIC se umisťuje přímo pod nášlapnou vrstvu, využívá se tedy pro přímotopný - neakumulační způsob vytápění. Jako nášlapnou vrstvu lze v tomto případě použít jakoukoliv plovoucí podlahu vhodnou pro podlahové topení, při použití MDF vyrovnávacích desek můžete jako podlahovou krytinu použít vinyl, lino, koberec.

Schéma instalace podlahového topení

15 let záruka

Plovoucí podlaha

 1. podlahová krytina - laminát, vinyl, vícevrstvá dřevěná podlaha
 2. ochranná PE fólie
 3. elektrická topná fólie NEXWARM CLASSIC
 4. kročejová izolace
 5. roznášecí vrstva podlahy (anhydrit, beton, a pod.)
 6. PE folie
 7. tepelná izolace podlahy
 8. hydroizolace
 9. základová železobetonová deska

Výhody topných fólií NEXWARM CLASSIC

 • Zdraví prospěšný způsob vytápění

  Zdraví prospěšný způsob vytápění Přirozené infračervené záření má blahodárné účinky na lidský organismus a jeho příznivé vlastnosti se běžně využívají v lékařství a lázeňství. Při sálavém vytápění vzniká teplo v celém prostoru místnosti, kam dopadají paprsky tepelného záření. Díky tomu je rozložení teploty v celé výšce prostoru rovnoměrné, proto nedochází k přetápění a nežádoucímu proudění vzduchu ani k víření prachových částic.
 • Jde o přímotopné vytápění

  Elektrická topná fólie HEATMAX je přímotopný podlahový systém s rovnoměrnou distribucí tepla po celé ploše (velkoplošné vytápění). Velkoplošné sálavé systémy jsou v poslední době stále oblíbenější a nacházejí uplatnění především v energeticky úsporných domech. Dnešní novostavby mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a velkoplošné topné systémy – ať už podlahové nebo stropní – dokážou i při nízkém plošném příkonu vyhřát místnost na požadovanou teplotu.
 • Rychlá reakce topného cyklu

  Rychlá reakce topného cyklu

  Systémy sálavého vytápění lze jednoduše, přesně a velice účinně regulovat pomocí prostorových termostatů umístěných v jednotlivých místnostech. Programovatelné termostaty lze ovládat individuálně nebo je možné je zapojit do sofistikovaného systému inteligentního řízení provozu celé budovy. Elektrické topné fólie se s výhodou umísťují přímo pod nášlapnou vrstvu podlahy nebo pod sádrokartonový podhled stropu. Díky tomuto je možný velice rychlý přenos tepla domístnosti a na nejmenší míru je naopak omezena nežádoucí akumulace tepla do stavební konstrukce.

 • Nízké náklady na pořízení

  Nízké náklady na pořízení

  Princip elektrického sálavého vytápění je maximálně jednoduchý. Přeměnu elektrické energie na tepelné záření zajišťují elektrické topné fólie umístěné pod nášlapnou vrstvou podlahy nebo pod sádrokartonovým podhledem stropu. Systém je regulován prostorovými termostaty umístěnými v jednotlivých místnostech. Pořizovací náklady systému elektrického sálavého vytápění jsou výrazně nižší než pořizovací ceny ostatních srovnatelných topných systémů. Elektrické sálavé vytápění představuje nejvýhodnější poměr cena/výkon.

 • Nízké provozní náklady

  Nízké provozní náklady

  Při sálavém způsobu vytápění je dosaženo pocitu tepelné pohody při teplotě o 2 až 3oC nižší než při klasickém (konvekčním) způsobu vytápění. Tímto způsobem je možné ušetřit nezanedbatelnou část nákladů na vytápění při zachování stejného tepelného komfortu (1oC = úsporu cca 6% nákladů na vytápění). Úspory provozních nákladů je dosaženo také díky možnosti účinné a velice přesné regulace. Přesnost regulace je hlavním faktorem úspory provozních nákladů na vytápění a vytvoření teplotně stabilního prostředí.

 • Nízká instalační výška

  Nízká instalační výška

  Použití elektrických topných fólií vyžaduje pouze minimální navýšení tloušťky stavební konstrukce. Z tohoto důvodu se tyto topné systémy s výhodou používají při úpravách a rekonstrukcích stavebních objektů. Instalační výška je 0,38 mm.

 • Hlavní i doplňkový zdroj vytápění

  Hlavní i doplňkový zdroj vytápění

  Elektrické sálavé topné systémy lze použít jako samostatný hlavní zdroj vytápění nebo také jako doplňkový zdroj k jinému topnému systému. Tento způsob se uplatňuje zejména u starších objektů, kde uživatel obvykle nemá zájem měnit stávající topný systém, ale má zájem pouze o temperování povrchu podlahy tak, aby při kontaktu vnímal její příjemné teplo.

 • Přirozený zdroj tepla

  Přirozený zdroj tepla

  Elektrické sálavé vytápění vyzařuje tepelné záření, které je stejné jako přirozené infračervené záření vyzařované Sluncem. Elektromagnetické vlny tepelného záření procházejí vzduchem bez tepelných ztrát. Tato energie se mění na teplo teprve při dopadu na povrch lidského těla nebo při dopadu na pevnou překážku. Vzduch v místnosti se ohřívá až následně. Tepelným zářičem může být vytápěná podlaha nebo vytápěný sádrokartonový podhled stropu.

 • Dlouhá životnost

  Dlouhá životnost

  Princip elektrického sálavého vytápění je maximálně jednoduchý. Přeměnu elektrické energie na tepelné záření zajišťují elektrické topné fólie umístěné pod nášlapnou vrstvou podlahy nebo pod sádrokartonovým podhledem stropu. Díky své jednoduchosti je systém elektrického sálavého vytápění prakticky bezporuchový a s nulovými nároky na údržbu. Při standardních podmínkách je provozní životnost celého systému 30 a více let.

 • Jsou bez nežádoucího elektromagnetického smogu

  Topné fólie HEATMAX splňují přísné podmínky certifikátu CE a TÜV. Naměřené hodnoty elektromagnetického záření jsou zanedbatelné.

 • Teplo v místě spotřeby

  Díky výrobě tepla v místě spotřeby jsou náklady na výrobu tepla minimální. Teplo se neztrácí distribucí.

 • Moderní a komfortní

  Moderní a komfortní

  Tepelný komfort je z větší části otázkou efektivního přenosu a distribuce tepla. Z tohoto pohledu představují elektrické sálavé systémy nadstandardní způsob vytápění. Nejvýhodnější je systém s maximálním topným povrchem. Povrchová teplota vytápěné podlahy nebo vytápěného stropu pak může být jen o málo vyšší než je požadovaná teplota prostředí. Velkoplošné sálavé vytápění umožňuje využití elektrických topných fólií s malými výkony. Rychlost ohřevu je nadstandardní, stejně jako rovnoměrné rozložení teploty v prostoru.

 • Čistota interiéru

  Čistota interiéru

  Elektrické topné fólie jsou umístěny přímo pod nášlapnou vrstvou podlahy, resp. pod sádrokartonovým podhledem stropu. Díky tomu nenarušují žádným způsobem celkový vzhled místnosti a umožňují maximální využití celého prostoru.

 • Rychlost montáže

  Rychlost montáže

  Elektrické topné fólie se připojují pomocí propojovacích vodičů na standardní elektrickou síť 230V/50Hz. Montáž elektrických topných fólií se obvykle provádí bez nutnosti použití „mokrého procesu“. Jednoduchá a časově nenáročná instalace snižuje náklady na elektromontážní práce a zkracuje celkovou dobu výstavby.

 • Nulové náklady na údržbu

  U topných fólií HEATMAX odpadají náklady spojené s revizí komína či plynového kotle jako je tomu u konvekčního způsobu vytápění.

 • Nižší cena elektrického proudu pro celou domácnost

  Nižší cena elektrického proudu pro celou domácnost

  Pro vytápění elektrickými topnými fóliemi je možné, při splnění podmínek distributora, získat přímotopný elektrický tarif D57d s 20 hodinami nízkého tarifu. Cena za kWh je u tohoto tarifu výrazně nižší v porovnání s průměrnou el. sazbou pro domácnost. Za tuto zvýhodněnou sazbu je pak možno odebírat elektřinu pro všechny spotřebiče v domácnosti.

Záruka 10 let

Topným prvkem fólie NEXWARM CLASSIC je tenká uhlíková vrstva, která představuje elektrický odpor, jenž se při průchodu elektrického proudu zahřívá. El. topné fólie jsou připojeny do el. sítě (230 V). Protože uhlíková vrstva pokrývá prakticky celou plochu topné fólie, je celá fólie zdrojem sálavého tepla. Sálavé teplo ohřívá nejdříve pevnou překážku a teprve poté vzduch v prostoru. Ohřívá take povrch lidského těla a částečně proniká i hlouběji do tkáně. Toto přirozené infračervené záření má blahodárné účinky na lidský organismus.

Sálavý způsob přenosu tepla představuje vysoce efektivní způsob vytápění, kdy se prakticky beze ztrát přemění veškerá elektrická energie v tepelné záření. Tepelné záření představuje nejpřirozenější způsob předávání tepla (stejným způsobem je v přírodě přenášeno teplo ze Slunce na Zemi). Při sálavém způsobu vytápění registruje člověk stejnou tepelnou pohodu při teplotě o 2 až 3 stupně nižší než při konvekčním způsobu vytápění (teplovodní radiátory), což představuje nezanedbatelnou úsporu provozních nákladů. Protože elektrické topné fólie se používají jako velkoplošné vytápění (otopnou plochou je, pokud možno, co největší plocha podlahy nebo stropu), je možné zahřívat tyto plochy na minimální teplotu při zachování vysokého uživatelského komfortu.

 

Realizace NEXWARM CLASSIC