Elektrické topné fólie ONE STEP

ONE STEP představuje inovační způsob vytápění podlah s keramickou dlažbou. Jedná se o novou elektrickou topnou fólii s technologií PTC (Positive Temperature Coefficient). Samoregulační technologie PTC zajišťuje automatické snižování výkonu při vzrůstající teplotě el. topné fólie. Povrch podlahy je díky tomu zahříván v celé ploše a teplotní namáhání podlahové konstrukce je rovnoměrné.

Elektrická topná fólie ONE STEP se umísťuje přímo pod keramickou dlažbu. Na spodní straně je fólie ONE STEP opatřena samolepící vrstvou, která dokonale přilne k podkladové konstrukci. Na vrchní straně je topná fólie opatřená rounem z netkané textilie, které tvoří kvalitní podklad pro aplikaci disperzního lepidla a bezproblémovou pokládku keramické dlažby. Díky těmto technologiím je instalace elektrické topné fólie HEATMAX ONE STEP maximálně jednoduchá a rychlá.

Elektrické topné fólie HEATMAX ONE STEP se dodávají s výkonem 200W/m2, v různých rozměrech.

Schéma instalace topné fólie ONE STEP

Elektrické topné fólie ONE STEP10 let záruka

Dlažba

 1. Keramická dlažba
 2. Flexibilní lepidlo na keramickou dlažbu
 3. Topná fólie HEATMAX ONE STEP
 4. Konstrukce podlahy

Výhody topných fólií HEATMAX ONE STEP

 • Zdraví prospěšný způsob vytápění

  Zdraví prospěšný způsob vytápění

  Přirozené infračervené záření má blahodárné účinky na lidský organismus a jeho příznivé vlastnosti se běžně využívají v lékařství a lázeňství. Při sálavém vytápění vzniká teplo v celém prostoru místnosti, kam dopadají paprsky tepelného záření. Díky tomu je rozložení teploty v celé výšce prostoru rovnoměrné, proto nedochází k přetápění a nežádoucímu proudění vzduchu ani k víření prachových částic.

 • Rychlost montáže

  Rychlost montáže

  Elektrické topné fólie se připojují pomocí propojovacích vodičů na standardní elektrickou síť 230V/50Hz. Montáž elektrických topných fólií se obvykle provádí bez nutnosti použití „mokrého procesu“. Jednoduchá a časově nenáročná instalace snižuje náklady na elektromontážní práce a zkracuje celkovou dobu výstavby.

 • Nízká instalační výška

  Použití elektrických topných fólií vyžaduje pouze minimální navýšení tloušťky stavební konstrukce. Z tohoto důvodu se tyto topné systémy s výhodou používají při úpravách a rekonstrukcích stavebních objektů. Tloušťka je pouze 4 mm.

 • Dlouhá životnost

  Dlouhá životnost

  Princip elektrického sálavého vytápění je maximálně jednoduchý. Přeměnu elektrické energie na tepelné záření zajišťují elektrické topné fólie umístěné pod nášlapnou vrstvou podlahy nebo pod sádrokartonovým podhledem stropu. Díky své jednoduchosti je systém elektrického sálavého vytápění prakticky bezporuchový a s nulovými nároky na údržbu. Při standardních podmínkách je provozní životnost celého systému 30 a více let.

 • Rychlá reakce topného cyklu

  Rychlá reakce topného cyklu

  Systémy sálavého vytápění lze jednoduše, přesně a velice účinně regulovat pomocí prostorových termostatů umístěných v jednotlivých místnostech. Programovatelné termostaty lze ovládat individuálně nebo je možné je zapojit do sofistikovaného systému inteligentního řízení provozu celé budovy. Elektrické topné fólie se s výhodou umísťují přímo pod nášlapnou vrstvu podlahy nebo pod sádrokartonový podhled stropu. Díky tomuto je možný velice rychlý přenos tepla domístnosti a na nejmenší míru je naopak omezena nežádoucí akumulace tepla do stavební konstrukce.

 • Nízké provozní náklady

  Nízké provozní náklady

  Při sálavém způsobu vytápění je dosaženo pocitu tepelné pohody při teplotě o 2 až 3oC nižší než při klasickém (konvekčním) způsobu vytápění. Tímto způsobem je možné ušetřit nezanedbatelnou část nákladů na vytápění při zachování stejného tepelného komfortu (1oC = úsporu cca 6% nákladů na vytápění). Úspory provozních nákladů je dosaženo také díky možnosti účinné a velice přesné regulace. Přesnost regulace je hlavním faktorem úspory provozních nákladů na vytápění a vytvoření teplotně stabilního prostředí.

 • Lze je použít jako hlavní i doplňkový zdroj vytápění

  Lze je použít jako hlavní i doplňkový zdroj vytápění

  Elektrické sálavé topné systémy lze použít jako samostatný hlavní zdroj vytápění nebo také jako doplňkový zdroj k jinému topnému systému. Tento způsob se uplatňuje zejména u starších objektů, kde uživatel obvykle nemá zájem měnit stávající topný systém, ale má zájem pouze o temperování povrchu podlahy tak, aby při kontaktu vnímal její příjemné teplo.

 • Přirozený zdroj tepla

  Přirozený zdroj tepla

  Elektrické sálavé vytápění vyzařuje tepelné záření, které je stejné jako přirozené infračervené záření vyzařované Sluncem. Elektromagnetické vlny tepelného záření procházejí vzduchem bez tepelných ztrát. Tato energie se mění na teplo teprve při dopadu na povrch lidského těla nebo při dopadu na pevnou překážku. Vzduch v místnosti se ohřívá až následně. Tepelným zářičem může být vytápěná podlaha nebo vytápěný sádrokartonový podhled stropu.

 • Jsou bez nežádoucího elektromagnetického smogu

  Topné fólie HEATMAX splňují přísné podmínky certifikátu CE a TÜV. Naměřené hodnoty elektromagnetického záření jsou zanedbatelné.

 • Vyrábí teplo v místě spotřeby

  Díky výrobě tepla v místě spotřeby jsou náklady na výrobu tepla minimální. Teplo se neztrácí distribucí.

 • Moderní a komfortní

  Moderní a komfortní

  Tepelný komfort je z větší části otázkou efektivního přenosu a distribuce tepla. Z tohoto pohledu představují elektrické sálavé systémy nadstandardní způsob vytápění. Nejvýhodnější je systém s maximálním topným povrchem. Povrchová teplota vytápěné podlahy nebo vytápěného stropu pak může být jen o málo vyšší než je požadovaná teplota prostředí. Velkoplošné sálavé vytápění umožňuje využití elektrických topných fólií s malými výkony. Rychlost ohřevu je nadstandardní, stejně jako rovnoměrné rozložení teploty v prostoru.

 • Čistota interiéru

  Čistota interiéru

  Elektrické topné fólie jsou umístěny přímo pod nášlapnou vrstvou podlahy, resp. pod sádrokartonovým podhledem stropu. Díky tomu nenarušují žádným způsobem celkový vzhled místnosti a umožňují maximální využití celého prostoru.

 • Nulové náklady na údržbu

  U topných fólií HEATMAX odpadají náklady spojené s revizí komína či plynového kotle jako je tomu u konvekčního způsobu vytápění.

 • Nižší cena elektrického proudu pro celou domácnost

  Nižší cena elektrického proudu pro celou domácnost

  Pro vytápění elektrickými topnými fóliemi je možné, při splnění podmínek distributora, získat přímotopný elektrický tarif D57d s 20 hodinami nízkého tarifu. Cena za kWh je u tohoto tarifu výrazně nižší v porovnání s průměrnou el. sazbou pro domácnost. Za tuto zvýhodněnou sazbu je pak možno odebírat elektřinu pro všechny spotřebiče v domácnosti.